Medarbetare

Advokat

Patrik Fallberg

EXPERTIS

Biträder företagsklienter i Sverige med arbetsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, och affärsjuridik.

Samarbete med advokater från 40 länder genom en allians av advokatbyråer som heter ICLA.

Erbjuder rådgivning, utredningar, biträde vid förhandlingar, biträde vid processer inför domstol och skiljenämnder, håller utbildningar, författar artiklar mm.

VERKSAM INOM

SPRÅK

Svenska, Engelska och Tyska

UTBILDNING

1995, Jur.kand, Uppsala universitet.

1996, Master of International Law, LLM, University of Minnesota Law School, Minneapolis, Minnesota, USA.

MEDLEMSSKAP

Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2006

Biträdande jurist

Marcus Hirn