VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMAN FALLBERG AB

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom nedanstående verksamhetsområden.
Vi vänder oss i första hand till företag, myndigheter och organisationer.
Vi har vårt kontor i centrala Stockholm. Vår verksamhet bedrivs dock över hela landet.

VERKSAMHETS

OMRÅDEN

VERKSAMHETSOMRÅDEN

MEDARBETARE

Biträdande jurist

Marcus Hirn