Advokatfirman Fallberg

Konsumenttvister

Om en tvist uppstår mellan en klient och en advokatbyrå kan du som konsument vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, om en lösning inte kan nås i samförstånd mellan parterna. 

Mer information finns på: www.advokatsamfundet.se